Remus Valeriu Giorgioni: Lăsaţi cărţile să vină la mine !

Share Button

Magda Ursache, Comunismul cu rele şi rele, Eikon, 2013

Comunismul a fost numai cu rele, aşa se şi explică titlul cărţii. – Cu toate astea, Referinţele critice, ultima secţiune a cărţii este şi cu bune şi cu rele… În secţiunea liminară întâlnim o emoţionantă dedicaţie:  Pentru Petru, mereu cititorul prim al cărţilor mele… Fie bineprimit acest dar in memoriam, de la Magda lui. Cartea se bucură de o prefaţă semnată Gheorghe Grigurcu şi are şapte capitole, ale căror titluri sunt grăitoare prin ele însele: Pilule pentru fortificarea memoriei, Etica şi estetica memoriei, Amnezie sau amnistie, În solidar cu Goma, Despre DUI-uri pe înţelesul tuturor, Ceauşeştii fără Ceauşescu, După  de ani şi încă trei. Iar la sfârşit, înaintea menţionatelor referinţe critice, un consistent interviu realizat pentru revista Fereastra de Lucian Mănăilescu. Remarcăm – cel puţin în primele trei capitole – o reală propensiune pentru tematica timpului: Urme şi umbre, Avem trecuturi, Trecutul care nu trece, Memorialiştii fără memorie… Dar cartea se cere parcursă integral, nu doar frunzărită, chiar şi de aceia care urmăresc de la un articol la altul  desfăşurarea eseistică de proporţii a unei adevărate Doamne a literaturii române.

 

Petru Ursache, Etnosofia, Eikon, 2013

Trecut la cele veşnice în toamna anului trecut, autor al unor titluri care  se adaugă raftului de referinţă al Bibliotecii – dintre   amintim doar câteva dintre cele mai reprezentative: Etnoestetica, Mic tratat de estetică teologică, Istorie, etnocid, genocid, Mioriţa… şi această Etnosofie ajunsă, alături de altele, la a doua ediţie.  Etnolog şi estetician – nu un simplu eseist impresionist – , istoric literar, profesorul Petru Ursache a scris monografii solide despre Maiorescu, Eliade, Sadoveanu, Cezar Ivănescu, Paul Goma. A scris serioase studii de folcloristică, o întreagă serie de articole de specialitate sau atitudine rămânând necuprinse în culegeri/ cărţi. (Amintim aici crearea fondului de carte Petru Ursache la Biblioteca „G.T. Kirileanu” din Piatra Neamţ, pe lângă care s-a fondat şi  premiul Petru Ursache, singurul autentic.) Ediţia de faţă, revăzută şi augmentată de autor, cuprinde – după Cuvântul prevenitor – patru capitole (şi un interviu cu Mircea Dinutz): Capitolul I: 1.Fenomene ale gândirii logice; 2. Modalităţi de instituire. Capitolul II: 1. Legea morală; 2. Tipuri de comportament. Capitolul III: 1. Cadre familiale; 2. Cadre socio-cosmice. Capitolul IV: Etnoştiinţe.

 

Constantin Buiciuc, Paradisul întors, Marineasa, Timişoara, 2013

La plecarea sa înspre căi lactee, colegul nostru, poet şi critic – dar mai ales suflet de om – profesorul Constantin Buiciuc a lăsat un caiet de poeme, frumos caligrafiate cu  scrisul său inconfundabil… Cartea este prefaţată de Dorin Murariu şi cuprinde  „Poezii 2002 – 2012 (Ediţie îngrijită de: Adriana Weimer, care a realizat  de asemenea culegere text, tehnoredactare şi copertă. Ca o bună colegă, A.W. a dat şi titlul volumului). Din cele cca 50 de poeme nouă ne-a plăcut cel mai mult unul pe care Mircea l-a recitat cu diverse ocazii şi care ar putea figura în orice antologie a poeziei române sau universale: „Nu-i adevărat, Stăpâne…”: „Nu-i adevărat, Stăpâne Atotputernic/ că Sirius este o stea aflată la 8,8 ani lumină/ de noi./ Eu ştiu că e unul din ochii Tăi umbriţi…/ şi din el se revarsă lumină./…/ O, nu-i adevărat, Atotputernice  Stăpâne/ că Vega este o stea de pe câmpiile cereşti…/ Eu ştiu că e ochiul tău alb – nu albastru – / din care curge neîntrerupt lumina… /…/ O, nu-i adevărat Stăpâne Atotputernic/ că Bellatrix e o războinică stea aflată/ în îndepărtata constelaţie geometrică Orion…/ …/  Eu ştiu prea bine că ea e o parte/ din sufletul tău ce vine spre noi/ albăstrindu-se./ Aşteptăm de două milioane de ani!”  Un poem de invidiat!

 

Horia Zilieru, Sărbătorile de miere, Editura Pim, Iaşi, 2013

După Astralia – o carte mare şi la propriu şi la figurat, antologie mare -, prolificul H. Zilieru revine în atenţia publicului cititor de poezie (din păcate tot mai puţin, ne citim între noi!) cu o altă carte frumoasă, o microantologie. Apărută în Colecţia „Poeţi ieşeni”, cartea are 120 de pagini  şi  reprezintă un „potpuriu” din cele mai frumoase poezii ale autorului. Dar ia să degustăm şi noi (cititorii) câte ceva  (ne-am oprit la poema omonimă): „sânii orbi în despuiere/ nasc pe creastă/ spuma castă/ sărbătorile de miere…”

 

Petru M. Haş, Aicea plouă de rupe, Brumar, MMXII

După consistenta antologie din 2009, „Lectura de apoi” (240), postfaţată de Caius Dobrescu („Un poet de prima ligă”), scoasă la aceeaşi celebră editură, poetul arădean  mai publică două cărţi la Brumar: „Când au venit imaginezii”, în 2010 şi „Preotul din pădurea a patra”, Dacia, 2011. Iar acum vine în faţă cu o nouă culegere de versuri, o plachetă de 80 de pagini, în prezentarea lui Vladimir Udrescu. „Invarianta poeziei haşiote este recuperarea iacobină a realului” (zice V.U.)  Iar poetul nostru:„Mare nebunie trebuie să fi fost pe pământ/ şi în acele vremuri când Iisus le spunea să nu/ se roage ca ipocriţii: „că ştie Tatăl vostru de ce aveţi/ trebuinţă, mai înainte ca să-i cereţi voi.”” („Despre rugăciune”).

 

Vasile Dan, Critica de serviciu, Mirador, Arad, 2013

„Uneori e mai greu să comentezi o carte, decât să o scrii tu însuţi”, se plânge, cu multă îndreptăţire poetul arădean într-un Avertisment liminar al cărţii de cronici literare, dintre cele apărute în revista „Arca” pe care (cu onor) o conduce. Şi poetul combate, cu spirit critic, despre poeţi: Miruna Vlada, Liviu Georgescu, „americanul”, Ion Zubaşcu, Petru M. H., Lia Faur, Marta Petru, N. Prelipceanu, Nichita Danilov.   Dar şi despre poeţi-prozatori-şi poeţi-critici: M.Cărtărescu, Gh. Mocuţa. În Addenda întâlnim „Doi poeţi polonezi la Arad”,  „A II-a literatură română. Sau prima?”. Ne-a atras atenţia „O Biblie românească nou-nouţă”, în legătură cu noua ediţie a Septuagintei, în 12 fascicole, editată de Polirom.  (Dar între timp a apărut, în două ediţii, traducerea lui Bartolomeu Anania, într-un corpus unic de texte.)

 

Lazăr Magu, Călător pe scări interioare, Mirador, Arad, 2013

Editată la aceeaşi editură arădeană, cea mai serioasă  din zonă, cea de-a şaptea carte a poetului arădean –  de-acum pregătit să înfrunte furcile caudine ale comisiei de validare ca membru USR – vine cu un suflu nou în creaţia sa, mai avan în prima ei jumătate. Exact jumătate din conţinutul cărţii este ocupat  de poeme scurte, de notaţie, din care se  remarcă mai multe: Ameninţarea cu pacea,  Aducere aminte, Diferenţe, Fericire silnică, Intrarea oprită, Jaful secolului, Lacuri, Lăutar, Moartea, Ninsoare, Noapte cu lună, Ora exactă şi această „Creştere”: „Când sfârşitul lumii era mic/ se numea început”!  A doua jumătate cuprinde poeme în rimă şi în vers alb, în stilul cu care poetul arădean ne-a obişnuit.

 

Constantin –Tufan Stan, Vasile Ijac, părintele simfonismului bănăţean, Eurostampa, Timişoara, 2013

… Cu o Precuvântare de Grigore Constantinescu, cartea concitadinului nostru muzicolog apare în Colecţia Ecce Musica a editurii timişorene. Reprezentant de marcă al  muzicii româneşti, Vasile Ijac  se consacră  în acest domeniu prin menţiunea  întâi onorifică care i se acordă în cadrul Concursului Naţional de Compoziţie, ediţia din 1937 – preşedintele juriului fiind însuşi Enescu. La cele 18o de pagini ale cărţii se adaugă o bogată Iconografie, conţinând fotografii de familie, partituri, diplome şi arborele genealogic al familiilor  Ijac  şi Magdu. Cuprinsul cărţii include experienţa clujeană a compozitorului,  periplul  Caransebeş-Paris, viaţa muzicală bănăţeană după Marea Unire şi Dictatul de la Viena. O nouă contribuţie importantă, de specialitate, bine închegată , a lui C.-T.S.

 

Gabriella Costescu , În numele busuiocului/ In the Name of the Basil, (Poeme/ Poems)Reverberate Books Publishing House, London, UK

O carte de poeme, bilingvă, a unei autoare din Sighişoara, apărută – după cum înţelegem noi – în colaborare cu o casă editorială londoneză (fiindcă e tipărită în ţară). Cuprinzând cca 100 de pagini, cartea este prefaţată de Ion Buciuman, directorul postului de televiziune Speranţa TV. Şi mentor al Cenaclului „Fractali” din Bucureşti, pe care în prezent îl frecventează şi autoarea. (I.B. realizează şi versiunea în limba engleză). În afară de cel numit, cartea aceasta, „a busuiocului” se mai bucură de doi prezentatori: dna Irina Marinescu şi cunoscutul poet Nicolae Băciuţ – care nu mai are nevoie de prezentare. G. Costescu a fost membră a cenaclului literar sighişorean, câştigătoare a mai multor premii literare şi autoare a antologiei de cenaclu „Spuză de stele”. Autoarea a înfiinţat prima Asociaţie literară din Sighişoara, „Creneluri sighişorene”, care scoate şi revista omonimă.

 

Marian Oprea, Fetele oraşului tău, Brumar, 2011

Prezentată (pe coperta a patra) de Mircea Mihăieş şi Simona Popovici Donici, placheta de 45 de pagini a timişoreanului, poet – şi autor de antologii – care… mănâncă poezie pe pâine. Sau (în accepţia Simonei Popovici Donici): „Marian Oprea mănâncă pâine harică fiindcă fiorul mistic îl prinde… Se uită lacom după femei, ca şi când toate ar fi ale lui. Pe urmă le dedică versuri erotice, romantice, graţioase…” Este una din cele mai exacte şi mai frumoase aprecieri din câte i s-au făcut lui M. Oprea. Dar…, ia să vedem:  „eu m-am născut/ odată cu ploaia/ pentru mine/ greierii cântă-n golful/ francezului”; „închideam, ochii/ şi o priveam/ eram puşti/ eram timid/ tânjeam după A.B./ mă excita (şi-n somn)”. Etc. Variaţiuni (încântătoare)  pe aceeaşi temă încântătoare şi veşnică.

 

Gheorghe Bălan, Grafică. Poezie, Brumar, 2013

Un album realizat de Marian Oprea, colaborator apropiat al editurii timişorene, şi de Suzana Fântânaru-Baia – care realizează selecţia lucrărilor. Cele trei expoziţii de grafică ale  vrânceanului naturalizat în Banat au rămas legendare (în special cea din holul Facultăţii de Fizică Atomică, vernisată de Andrei Pleşu şi mediatizată la Free Europe…), iar referenţii  la poezia şi grafica lui Gh. Bălan sunt personalităţi notorii: Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, Ştefan Augustin Doinaş, Virgil Ierunca, Ion Caraion şi mulţi alţii. În album secţiunea de grafică (celebrele lui „Poeme în vers alb şi… negru”, după titlul lui Matei Mircioane) cuprinde cel mai mare număr de pagini, fiind  urmată de nouă poeme în proză, în prezentarea lui Şt. A Doinaş: „O stare poetică pare a se fin instalat în fiinţa însăşi a autorului acestor poeme…”

 

Ionel Nistor, Hora sentimentelor, Ed. Andrew, Focşani, 2013

Un autor prolific pare a fi  focşăneanul I.N., pe care ni-l recomandă şi redacţia revistei Pro Saeculum – am primit cartea odată cu ultimul număr de revistă pe 2013.Cartea este prefaţată de dna dr. Teodora Fântânaru, director al  Bibliotecii Judeţele Duiliu Zamfirescu a jud. Vrancea care spune că în volumul de faţă contrapunctul dramatic dintre aici şi acum, evident în volumele anterioare… se relativizează, mai ales în prima parte a volumului, aflată sub marca pozitivului… Volumul este ilustrat de Iulian Nistor.

Am mai primit:

Ion Dumbravă, Viaţa ca un ban găurit, Ed. Romghid, Tg.-Mureş, 2013;  I. Nistor, Flori alese, Editura Andrew, Focşani, 2012; Titu Dinuţ, Mârzacul, Brumar, 2010; Viorel Cristea, or the Poetry of painting, BrumaR, 2011.

704

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.